Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Mohamad Safadieh 73a56685e9
use reverse method instead of sort
20 godzin temu
guineapigs use reverse method instead of sort 20 godzin temu
migrations reformat and make search inclusive of last day 3 tygodni temu
screenshots add screenshots 2 tygodni temu
.gitignore add dates, week view 2 miesięcy temu
LICENSE add license 1 tydzień temu
README.md add screenshots 2 tygodni temu
requirements.txt update dependencies 1 miesiąc temu
run_server.sh add run_server 4 tygodni temu

README.md

guineapigs

A web app to log the food I give to my guineapigs.

Screenshots

Dashboard History
Dashboard History

Requirements

  • Python 3.8+
  • PostgreSQL 12+

Setup

Install python dependencies

git clone https://git.mha.md/mhmd/guineapigs.git
python -m venv .env
source .env/bin/activate
pip install -r requirements

Apply database migrations

flask db upgrade

Configure environment variables

Set the variables in guineapigs/config.py in your environment

Deploy

Run using guincorn

gunicorn latenight:app

I recommend serving through nginx.

License

AGPL