Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Mohamad Safadieh 73a56685e9
use reverse method instead of sort
před 5 dny
guineapigs use reverse method instead of sort před 5 dny
migrations reformat and make search inclusive of last day před 4 týdny
screenshots add screenshots před 3 týdny
.gitignore add dates, week view před 2 měsíci
LICENSE add license před 1 týdnem
README.md add screenshots před 3 týdny
requirements.txt update dependencies před 1 měsícem
run_server.sh add run_server před 1 měsícem

README.md

guineapigs

A web app to log the food I give to my guineapigs.

Screenshots

Dashboard History
Dashboard History

Requirements

  • Python 3.8+
  • PostgreSQL 12+

Setup

Install python dependencies

git clone https://git.mha.md/mhmd/guineapigs.git
python -m venv .env
source .env/bin/activate
pip install -r requirements

Apply database migrations

flask db upgrade

Configure environment variables

Set the variables in guineapigs/config.py in your environment

Deploy

Run using guincorn

gunicorn latenight:app

I recommend serving through nginx.

License

AGPL